Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att läsa det i din webbläsare!

 
April 2016
Dialogbaserad styrning av primärvården med hjälp av goda exempelFöretagsekonomen Anna Häger Glenngård studerar i ett nytt KEFU-projekt erfarenheter av att genom dialog styra, leda och utveckla svensk primärvård med utgångspunkt i goda exempel.

Projektet bygger delvis vidare på en tidigare studie av erfarenheterna av medicinsk revision (som är ett exempel på styrning där indikatorer och dialog kombineras) av primärvården i Region Skåne. Här var en av slutsatserna att om man både vill kunna kontrollera vårdgivare och ge stöd till verksamhetsutveckling verkar just kombinationen av dialog och indikatorer vara en bra väg framåt.

– Genom att studera indikatorer och annan registerdata kan vi till exempel se vilka vårdgivare som har stor andel nöjda patienter trots att de arbetar i socioekonomiskt tunga områden, där patienter generellt sett är mindre nöjda med vården och därigenom utgör goda exempel för andra vårdgivare. I många fall verkar det vara så att vårdgivare som är bra på en sak också är bra på andra saker – det finns på övergripande nivå ganska svaga bevis för att vårdens målsättningar står i motsats till varandra, säger Anna Häger Glenngård.

Läs merVilken roll och funktion har kommunrevisonen?Anna Thomasson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund, ska i ett nytt KEFU-projekt skapa en bild av vilken roll den kommunala revisionen har idag och vilken roll den kan komma att få i framtiden.

Den kommunala revisionen sköts av politiskt tillsatta revisorer som har uppgiften att följa upp och granska kommunfullmäktiges arbete.

– De har en viktig och central uppgift i det demokratiska systemet för ansvarutkrävande och resultatuppföljning, men ändå är kommunrevisionen en ganska anonym verksamhet, säger Anna Thomasson.

– I många kommuner verkar intresset för kommunrevisionen vara begränsat och risken är att man många gånger lite slentrianmässigt bläddrar igen revsorenas rapporter för att sedan lägga dem ifrån sig utan att egentligen ha tagit del i innehållet. Lite olyckligt eftersom kommunrevisionen kan vara en god hjälp för att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten.


Läs mer

Flyktingström sätter kommunal samverkan under press

Ylva Stubbergaard och Dalia Mukhtar Landgren

I ett nytt KEFU-finansierat projekt ska statsvetarna Ylva Stubbergaard och Dalia Mukhtar Landgren studera hur kommuner samverkar med andra aktörer för att ta emot nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Den stora och snabba ökningen antalet asylsökande har satt de offentliga organisationerna under stor press.  För ensamkommande barn har kommunerna skyldighet att omgående ordna boende och skolgång. För andra nyanlända som beviljats uppehållstillstånd ska kommunerna förutom boende också ordna svensk–och samhällskunskapsundervisning. Det är dock staten (genom arbetsförmedlingen) som ansvarar för att en etableringsplan upprättas.

Det är många aktörer som samverkar när kommunerna tar emot nyanlända – offentliga aktörer på statlig, regional och lokal nivå, men också privata aktörer och frivilligorganisationer.

Läs mer

Öppen innovation inte alltid lyckat

Robert Wenglén
Högst personligt:
Samtal med Anna Brattström, ek dr och strategiforskare vid Ekonomihögskolan i Lund.

Innovation är ett ord som oftast förknippas med ny teknik och spännande nya produkter. Men även inom offentlig sektor talas det mycket om innovation och då avses i regel nya lösningar för att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet – till exempel inom äldrevård, skola eller flyktingmottagning.

Ett begrepp som har allt mer blivit populärt är ”öppen innovation” som innebär att man systematiskt letar efter innovation utanför sin organisation och bjuder in fler aktörer i innovationsarbetet. Det betyder också att man ger ut idéer som man själv inte kan förverkliga. Det ställs stora förhoppningar till öppen innovation, vilket inte minst ses av att EU och myndigheter i många länder satsar stora pengar på att stödja detta arbetssätt genom innovationstävlingar och olika stöd till samarbetsprojekt.

Läs mer

2015 – ett historiskt år för KEFU

2015 blev på många sätt ett ett historiskt år för KEFU-Skåne. Fler projektansökningar än någonsin lämnades till exempel detta år in till KEFUs styrelse.

Den externt finansierade FoU-verksamheten nådde också en rekordhög omsättning, bland efter en stor utvärdering av hälsovalet i Region Skåne.
KEFU uppmärksammades detta år också av Statskontoret i en rapport om förvaltningspolitik. 2015 var dessutom det första året då nytt från KEFU enbart skickades ut digitalt.

Här listas i korthet några av de många aktiviteter KEFU har drivit eller medverkat i under året.Läs mer
Missa inte KEFU-dagen den 2 juni

Erfarenheter av migrationen och dess möjligheter på kort och lång sikt

Moderator: Johan Wester

Temat för årets KEFU dag är "Tänk om integrationen". Förhoppningen är att KEFU-dagen genom olika betoningar på de två orden ”tänk om” skall ge ett bidrag till den bild vi har över vad vi vet om olika perspektiv på integration och vad det kan innebära.

Vi börjar dagen med att beskriva delar av det kunskapsfält som kan bidra till att ge oss en bredare förståelse kring integration och dess konsekvenser.Läs mer
_____________________________________

Slutgiltiga datumen för PUCK 2016-2017 fastställda

Programmet för den nya och omarbetade versionen av PUCK – Professionell uppdatering för ekonomer/controller i kommuner och landsting är nu slutgiltigt fastställt.


Här följer datumen för de fem kurstillfällena:


9-10 november 2016
Projektstart och omvärldsanalys

7-8 december 2016
Ekonomens och dess roller

1-2 februari  2017
Ekonomens och dess roller

6-17 mars 2017 
Ekonomen i ledningsarbetet

20-21 april 2017
Ekonomen i ledningsarbetet

Utbildningen avslutas med en högtidlig diplomering av deltagarnaLäs mer

Ny avhandling visar att prissättningen på gymnasiemarknaden fungerar dåligtAtt elever ges möjlighet att fritt kunna välja gymnasieskola är positivt, men regelverket har inte anpassats till att skolorna numera verkar på en marknad och prissättningen, med en skolpeng som kan variera kraftigt, fungerar dåligt och måste förändras. Det är några av slutsatserna i en ny doktorsavhandling i företagsekonomi som inom kort läggs fram vid Ekonomihögskolan i Lund.

– Min avhandling handlar om reglering och dess effekter på regionala och lokala gymnasiemarknaders funktion efter friskolereformen i början av nittiotalet, säger Sten-Bertil Olsson, som har en lång och gedigen erfarenhet från skolvärlden. Senast som skoldirektör i Lunds kommun och tidigare bland annat under olika perioder som rektor för Katedralskolan och Spyken i Lund.

Läs mer


   

Kurser  våren 2016

Koncernredovisning i kommuner (sammanställd redovisning)
Tid: Onsdagen den 18 maj 09.00 - 17.00 och torsdagen den 19 maj 09.00 - 16.30

Plats: Konferenslokal Knut Wicksell, Beta 3, Scheelevägen 17, Ideon Science Park, Lund

Ekonomi för verksamhetsansvariga
Tid:Tisdagen den 24 maj 09.00 – 16.30

Plats: Enoch Thulins rum, Betahuset, Ideon, Scheelevägen 17

Hur många komponenter blev det?
Teori och praktik avseende komponentavskrivning för kommunala anläggningstillgångar

Tid: Fredagen den 3 juni 2016 09.00 – 16.30

Plats:Enoch Thulins rum, Betahuset, Ideon, Scheelevägen 17


Seminarier våren 2016

Från valmanifest till utlovad verksamhet med hjälp av styrbar politik och ett ledningssystem
Medverkande: Leif Jonsson, docent, Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet

Tid: Tisdagen den 26 april 2016 kl. 13.30-16.30

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:207KEFU-dagen 2016

Tid: Tisdagen den 2 juni 2016 kl. 8.45 - 15.30

Plats: LUX aula, Lund


 

KEFU är ett samarbetsorgan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och Lunds universitet. Ett av KEFUs uppdrag är att sprida aktuell kommunalekomisk forskning och det sker bland annat genom detta nyhetsbrev. Du får nytt från KEFU som anställd i någon av våra samarbetsorganisationer eller genom att du tidigare har visat intresse för KEFUs verksamhet. Kontakta gärna KEFUs kansli om du har några frågor.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se