Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att läsa det i din webbläsare!

 
Juni 2015
Skolor i bolagsform ifrågasattes på KEFU-dagen

Aktiebolag är inte en lämplig associationsform för skolverksamhet. Det hävdade Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, tidigare moderat riksdagsledamot, mångårigt styrelseproffs, och en av talarna vid årets mycket välbesökta KEFU-dag.

Läs mer

Klicka på länkarna nedan för att se filmade presentationer från KEFU-dagen.

Intro

Gunnar Wetterberg

Jenny Madestam

Johan Wänström

Anders Forsell

Anne-Marie Pålsson

Cecilia Lind och Ulf Bingsgård

Summering


Stor potential utnyttja resurserna bättre i sjukvården

Den ekonomiska krisen inom sjukvården är påtaglig inte bara i Sverige utan i många andra länder och det arbetas hårt för att hitta lösningar som kan vända utvecklingen.

Rolf G Larsson har i det KEFU-finansierade projektet ”Lean accounting i sjukvården – begränsningar och möjligheter” tillsammans med två japanska forskare studerat hur man arbetar med Lean inom cancervård på två sjukhus – Skånes universitetssjukhus i Lund och Kameda Medical Center i Japan.

Studien rapporteras i ett kapitel i boken ”Lean Management of Global Supply Chain (World Scientific).

– Frågan för denna studie har varit hur vi kan ta fram managementverktyg för Lean Accounting som ger högre vårdkvalitet och effektiviserar vårdprocessen samtidigt som kostnaderna kan sänkas, säger Rolf G Larsson, som tycker att det har varit roligt att genomföra ett projekt tillsammans med hemlandet för Lean-filosofin.

Läs mer

Vision om en mer framåtblickande ekonom

Högst personligt:

Jag har nu arbetat inom Region Skåne i drygt ett och ett halvt år efter att tidigare ha arbetat inom mobiltelefonbranschen i 19 år, från Ericssons mobiltelefontillverkning i Kumla via Sony Ericsson och slutligen Sony Mobile i Lund.

Att jag lockades av jobbet som ekonom inom Skånes universitetssjukvård berodde till stor del på att man här arbetar med en uppgift som i grunden är så givet god. Det ger ett naturligt engagemang för uppgiften och om vi gör ett bra arbete kan det i förlängningen också leda till en bättre vård för patienterna.

Läs mer

Sociala investeringar kan vara mycket lönsamma

Hans Knutsson har skrivit ett KEFU-case om Norrköpings satsning på en social investeringsfond för att hjälpa ungdomar i riskzonen att tidigt bryta en negativ utveckling.

Begreppet sociala investeringar används allt oftare för att beskriva tidiga insatser för att förebygga ekonomisk och social marginalisering bland barn och ungdomar. Att ett liv i utanförskap är dyrt för samhället visas bland annat av de beräkningar som gjorts av nationalekonomen Ingvar Nilsson. 

Läs mer

”Ett privilegium att få kombinera teori och praktik”

Forskare i KEFUs nätverk: Ola Mattisson

Ola Mattisson är en KEFU-veteran med många järn i elden. Hans forskning är till största delen inriktad på temat marknadsorientering och konkurrens eller på teman som samverkan, koordination och utvecklingskraft.

Ola växte upp i Barum vid Ivösjöns strand och efter gymnasieåren i Kristianstad flyttade han till Lund för att läsa statskunskap.

– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, säger han

Läs mer


Spännande genomgång av KEFUs historia


I samband med att samhällsvetenskapliga fakulteten firar 50-årsjubileum har en omfattande bok om fakultetens utveckling och samhällsvetenskaplig forskning utgivits. Magnus Jerneck och Gunnar Andersson är redaktörer till boken, som rymmer ett stort antal bidrag av medarbetare vid fakulteten.

Ett av kapitlen i boken har titeln "Vad kan man lära sig av KEFU? Externa intressenter, interna gränser, outnyttjad potential?", skriven av Håkan Magnusson. Kapitlet innehåller en spännande genomgång av KEFUs historia sedan starten för drygt 30 år sedan.

Boken Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund – en vital 50-åring finns fritt tillgänglig som pdf och kan laddas ned här. 
   

Kurser  hösten 2015

Ekonomi för verksamhetsansvariga
Tid: Fredag den 20 november kl. 09.00-16.30

Koncernredovisning i kommuner (sammanställd redovisning)
Tid: Torsdag den 10 december kl. 09.00-17.00 och fredag den 11 december kl. 09.00-16.30

Hur många komponenter blev det?
Teori och praktik avseende komponentavskrivning för kommunala anläggningstillgångar

Tid: Fredag den 27 november kl. 09.00-16.30

Ekonomi för kommunalteknikern – det du måste veta om redovisning på en teknisk förvaltning
Tid: Fredag den 11 december kl.09.00-16.30


Seminarier hösten 2015

Den nya kommunallagen

Hälso- och sjukvårdsseminarium

Det svenska nationella kvalitetsregistret

Internationella perspektiv på förvaltning


Ny PUCK till hösten

PUCK –Professionell uppdatering för ekonomer/controllers i kommuner och landsting – är ett 10-dagars utbildningsprogram som vänder sig till högskoleutbildade ekonomer i kommuner och landsting (eller motsvarande) med kvalificerade arbetsuppgifter, och med behov av professionell uppdatering. PUCK fokuserar deltagarnas individuella kompetensutveckling och professionella nätverk och är inriktad mot nyheter och trender inom forskning och praktisk tillämpning avseende ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommuner och landsting.


 

Nytt från KEFU nu enbart i digitalt format
Under hösten 2014 började vi gradvis att gå över till att distribuera nytt från KEFU i digital form. Under övergångsperioden trycktes även nyhetsbladet och skickades ut till alla prenumereanter precis som tidigare. Från och med i år kommer vårt nyhetblad dock enbart att skickas ut digitalt.


KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
Box 7080, 220 07 Lund. Tel: 046-222 49 60, 222 78 20 www.kefu.se